Vi vil videre stole på vitenskap og teknologi forskning og utvikling av nye produkter, nye prosjekter. Til kundene som sentrum, kontinuerlig forbedre produktene, forbedre kvaliteten på ettersalgsservice, delta i markedskonkurransen, raskt, effektivt ettersalgsarbeid, hele året for å tilby reservedeler, livslang å gi service av høy kvalitet, for å møte behovet til innenlandske og utenlandske brukere.